Blog

Смъртта на дете

Смъртта на дете на всякаква възраст и при всякакви обстоятелства е един от най-тежките удари, които човек може […]

Не знам какво искам

„Какво ти се прави?“ „Не знам.“ „Какво искаш?“ „Нямам представа.“ Сигурно познавате хора, които отговарят така. Как е възможно […]