Blog

НЕ реализирай потенциала си!

Един от непрекъснато повтаряните лозунги на нашето време е „Реализирай потенциала си!“ Нарочно използвам думата „лозунг“, която свързваме […]