Blog

Нова година – нов Аз. Но как?

Новата година току-що дойде и мнозина са изпълнени с решимост да започнат нов, по-щастлив живот – да отслабнат, да спрат […]

Не знам какво искам

„Какво ти се прави?“ „Не знам.“ „Какво искаш?“ „Нямам представа.“ Сигурно познавате хора, които отговарят така. Как е възможно […]

Дете на любовта

Водена медитация за собствената ценност Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Наблюдавай дишането си, докато усетиш, […]