Blog

Не знам какво искам

„Какво ти се прави?“ „Не знам.“ „Какво искаш?“ „Нямам представа.“ Сигурно познавате хора, които отговарят така. Как е възможно […]

Дете на любовта

Водена медитация за собствената ценност Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Наблюдавай дишането си, докато усетиш, […]

Приказка за най-ценното

Имало едно време един цар, който се оженил повторно за млада царкиня. Царят бил щастлив, но скоро забелязал, […]

Накъде?

Раждаме се отворени към света. Позволяваме му да влезе в нас и после реагираме, без нищо да спира […]