Blog

Смъртта на дете

Смъртта на дете на всякаква възраст и при всякакви обстоятелства е един от най-тежките удари, които човек може […]

Нова година – нов Аз. Но как?

Новата година току-що дойде и мнозина са изпълнени с решимост да започнат нов, по-щастлив живот – да отслабнат, да спрат […]