Blog

Господарка на злото

„Страхът е точно противоположен на любовта. Помнете, омразата не е противоположното на любовта, както мислят хората. …Истинската противоположност […]

Дете на любовта

Водена медитация за собствената ценност Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Наблюдавай дишането си, докато усетиш, […]

Моята любов към… себе си

  „Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че мъката и страданието са само предупредителни сигнали за това, […]

Приказка за най-ценното

Имало едно време един цар, който се оженил повторно за млада царкиня. Царят бил щастлив, но скоро забелязал, […]