Blog

Не знам какво искам

„Какво ти се прави?“ „Не знам.“ „Какво искаш?“ „Нямам представа.“ Сигурно познавате хора, които отговарят така. Как е възможно […]

Дете на любовта

Водена медитация за собствената ценност Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Наблюдавай дишането си, докато усетиш, […]

Моята любов към… себе си

  „Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че мъката и страданието са само предупредителни сигнали за това, […]