Blog

Дете на любовта

Водена медитация за собствената ценност Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Наблюдавай дишането си, докато усетиш, […]

Моята любов към… себе си

  „Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че мъката и страданието са само предупредителни сигнали за това, […]