Blog

НЕ реализирай потенциала си!

Един от непрекъснато повтаряните лозунги на нашето време е “Реализирай потенциала си!” Нарочно използвам думата “лозунг”, която свързваме с едно отминало време, защото както тогава се опитваха да ни внушават стремеж да станем всестранно развити личности, така и днес културата ни натиска да реализираме потенциала си. А това, освен развитие и напредък, поражда в хората и много тревожност и неудовлетвореност.

Заместващото дете

В памет на Велчо, Мария, Кристиян и София Само този, който го е преживял лично, знае колко дълбока […]