Blog

Обществото на Жертвите

През 70-те години на 20 век смятали, че отношенията Жертва-Преследвач-Спасител касаят само семействата на алкохолиците. Жената на алкохолика […]

НЕ реализирай потенциала си!

Един от непрекъснато повтаряните лозунги на нашето време е „Реализирай потенциала си!“ Нарочно използвам думата „лозунг“, която свързваме с едно отминало време, защото както тогава се опитваха да ни внушават стремеж да станем всестранно развити личности, така и днес културата ни натиска да реализираме потенциала си. А това, освен развитие и напредък, поражда в хората и много тревожност и неудовлетвореност.