Консултация

Кога да се обърнем към психолог

Ако сте в трудна житейска ситуация, изгубили сте душевното си спокойствие, изпитвате тревожност, страхове, имате чувството, че се въртите в кръг, работата с психолог може да ви помогне.

Можете да се обърнете към мен, ако преживявате:

 • трудности във взаимоотношенията с партньори, родители, деца, колеги, приятели
 • снижена самооценка и трудно себеотстояване
 • висока тревожност, панически атаки
 • вие или ваш близък е диагностициран с хронично заболяване или инвалидност и се страхувате как ще понесете всичко това
 • загуба на близък или на дете и трудно справяне с мъката
 • трудно поведение на децата
 • компютърна зависимост при деца и възрастни

Индивидуална психологична консултация

Работата с психолог може да е кратка – само една или няколко срещи, а може да бъде и дълга – една или повече години. Продължителността зависи от целите, които си поставяте и които се обсъждат на първата среща.

Единичната консултация трае 50 минути.

Работя с възрастни и деца – на живо или по Skype.

Какво се случва на консултацията?

Вие идвате на консултация с това, което ви вълнува или безпокои. Заедно го обсъждаме и търсим начини за справяне със ситуацията. С помощта на различни средства и методи откриваме психологичните механизми, които ви вкарват в неприятната за вас ситуация или пък ви пречат да постигнете целта си. Определяме силните ви страни и възможности – така наречения „ресурс“ – които може да използвате, за да преборите проблема. Работим и за уточняване на желанията ви за развитие – не само как да се освободите от неприятното, но и как да увеличите удовлетворението в живота си.

Какво получавате за себе си?

 • Страничен поглед към вашата ситуация;
 • Възможност в защитена среда, при спазване на тайна и без да получавате морални оценки, да изразите чувства и мисли, които ви вълнуват;
 • Кратка информация за това дали може заявената от вас цел да бъде работена в дългосрочен план и ако да, защо;
 • Помощ в изследването на това, което се случва в душата ви в момента, какво ви спира и пречи на движението ви към целта и хармонията;
 • Предоставям време, място и различни средства, чрез които по-добре да опознаете себе си, своите нужди, желания и възможности;
 • Търсим и анализираме причините и мотивите за текущото ви поведение, които са довели до неудовлетвореност;
 • Помощ за откриване на нови възможности, вашите силни страни и начини за осъществяване на личностния ви потенциал.