Контакти

Елена Енева – психолог
телефон за контакт: 0886 135303
имейл: elena@tukisega.info

Адрес

Консултациите на живо се провеждат на адрес:
София, ул.“Г.С.Раковски“ 170, етаж 1