Цени

Цена на консултацията

Цената на една консултация е 70 лв. Времетраенето й е 50 минути.

Цената на една консултация с родител за дете е 70 лв. Времетраенето й е 50 минути.

Цената на една сесия с дете е 50 лв. Времетраенето й е 50 минути.

Начини на плащане

  • в брой при приключване на консултацията
  • предварително по банкова сметка:

Титуляр: Елена Генчева Енева
Сметка: BG66FINV915010BGN0JZEN
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка