Принципи на работа

Принципи, които спазвам

Конфиденциалност
Вашата лична информация и споделеното по време на консултации са обект на тайна.

Без оценки
Не давам морални оценки на случващото се в живота на клиентите ми. Щом нещо става, значи има обективни предпоставки за това. Нашата съвместна цел е да открием причините и повтарящите се модели и при желание – да ги променим.

Отговорност
Аз нося отговорност за уточняване на заявката – какви промени търси клиентът и предлагам и реализирам плана за действие. Клиентът носи отговорност за навременното идване на сесия и за взимането и осъществяването на собствените решения. Всяко закъснение е за сметка на уговореното време за консултация.

Без съвети
Психологът не дава готови решения и съвети. Вие сте човекът, който най-добре познава желанията, възможностите и обкръжението си и затова сте единственият, който може да вземе най-доброто решение за вас. Аз ви помагам, като осигурявам различни методи и пространство за  себеопознаване.

Професионализъм
Моя дългосрочна задача е постоянно да повишавам квалификацията си.