Квалификация

Образование

Магистърска степен от СУ “Черноризец Храбър” Варна
Специалност “Психологично консултиране”

Дипломиран телесен аналитичен психотерапевт след преминат 4-годишен курс на обучение в Институт по неорайхианска аналитична терапия – София

Професионална дейност

Терапевт и водещ на тренинги към Институт по неорайхианска аналитична терапия – София

Членство в професионални организации

Член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество (БНПД) от 2016 г., което е член на Европейската асоциация по телесна психотерапия

Обучения и тренинги

Тренинг “Жената в мен” с проф. Захарина Савова – юли 2013

Група за супервизия с Виргиния Захариева – ноември 2015 – март 2016

Квалификационен курс “Арт-терапия, кризисна интервенция при деца, диагностика и консултиране” към Институт за терапия и експресивни изкуства – юни 2016

Курс за работа с поведенчески въпросник за деца на възраст 1 ½ – 5 години към Нов български университет – декември 2016

Група за супервизия със Захарина Савова – ноември 2016 – май 2017

Група за личностово израстване “Архетипите на зодиакалните знаци” с Тинка Митева – март – юли 2017

Обучение „Терапевтична работа с деца и тийнейджъри с помощта на психодрамата“ към Психодраматична работилница – януари – юни 2018

Уъркшоп „Дишането като път и изцеление“ с Петър Кралев – септември 2021

Международни обучения и тренинги

Международна практика в социални институции в провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия – юни 2012

Семинар “Когнитивно-поведенческа терапия с двойки и семейства” с Франк Датило, Harvard Medical School, април 2013

Курс по Функционален анализ с Уил Дейвис, Франция, август 2015

Участие в 15-ти Европейски конгрес по телесна психотерапия – Атина, октомври 2016

Работа с дълбинните травми чрез Биоенергиен анализ с Олаф Трап – октомври 2017

Семинар по семейни констелации със Свагито Либермайстер – декември 2017

Участие в 16-ти Европейски конгрес по телесна психотерапия – Берлин, септември 2018

Четири-годишна обучителна програма „Психодрама за деца“ с водещи д-р Фабиан Блобел и д-р Петра Маринова – 2019 – 2023 г.

Въведение в работата с травми чрез метода Somatic Experiencing с водещ Giselle Genillard – 2019

Супервизия и мастър-клас с проф.Джино Фери, директор на Italian School for Reichian Analysis – юли 2021;  март 2022;  март 2023

Обучителен семинар по психодрама „Пътуване между два свята: работа с деца от разделени семейства“, с водещи д-р Фабиан Блобел и д-р Петра Маринова – август 2021

Едногодишен курс „Детска невропсихология. Методи за диагностика и корекция.“ с водещ Екатерина Юрьевна Матвеева, Московски Държавен Университет. август 2022 – май 2023

Научни публикации

„Допълнителни и алтернативни терапии при разстройствата от аутистичния спектър – преглед на систематични обзори“ – Енева Е, Искров Г, Стефанов Р – В сборника на Втората интердисциплинарна конференция на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”, Пловдив 2015

„Ранно откриване, оценка и интервенции при разстройствата от аутистичния спектър в България –  резултати от фокус-групи със заинтересованите страни“ – Искров Г, Енева Е, Василев Г, Стефанов Р, Канал Бедиа Р, Посада де ла Паз М – в списание „Обща медицина“, брой 3/2018