Квалификация

Образование

Магистърска степен от СУ “Черноризец Храбър” Варна
Специалност “Психологично консултиране”

Дипломиран телесен аналитичен психотерапевт след преминат 4-годишен курс на обучение в Български институт по неорайхианска аналитична терапия – София

Членство в професионални организации

Член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество (БНПД) от 2016 г., което е член на Европейската асоциация по телесна психотерапия

Обучения и тренинги

Тренинг “Жената в мен” с проф. Захарина Савова – юли 2013

Група за супервизия с Виргиния Захариева – ноември 2015 – март 2016

Квалификационен курс “Арт-терапия, кризисна интервенция при деца, диагностика и консултиране” към Институт за терапия и експресивни изкуства –юни 2016

Курс за работа с поведенчески въпросник за деца на възраст 1 ½ – 5 години към Нов български университет – декември 2016

Група за супервизия със Захарина Савова – ноември 2016 – май 2017

Група за личностово израстване “Архетипите на зодиакалните знаци” с Тинка Митева – март – юли 2017

Обучение “Терапевтична работа с деца и тийнейджъри с помощта на психодрамата” към Психодраматична работилница – януари – юни 2018

Обучителна програма “Психодрама за деца” с водещи д-р Фабиан Блобел и д-р Петра Маринова – 2019 – 2022 г.

Международни обучения и тренинги

Международна практика в социални институции в провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия – юни 2012

Семинар “Когнитивно-поведенческа терапия с двойки и семейства” с Франк Датило, Harvard Medical School, април 2013

Курс по функционален анализ с Уил Дейвис, Франция, август 2015

Участие в 15-ти Европейски конгрес по телесна психотерапия – Атина, октомври 2016

Работа с дълбинните травми чрез биоенергиен анализ с Олаф Трап – октомври 2017

Семинар по семейни констелации със Свагито Либермайстер – декември 2017

Участие в 16-ти Европейски конгрес по телесна психотерапия – Берлин, септември 2018

Научни публикации

“Допълнителни и алтернативни терапии при разстройствата от аутистичния спектър – преглед на систематични обзори” – Енева Е, Искров Г, Стефанов Р – В сборника на Втората интердисциплинарна конференция на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”, Пловдив 2015

“Ранно откриване, оценка и интервенции при разстройствата от аутистичния спектър в България –  резултати от фокус-групи със заинтересованите страни” – Искров Г, Енева Е, Василев Г, Стефанов Р, Канал Бедиа Р, Посада де ла Паз М – в списание “Обща медицина”, брой 3/2018