Blog

Смазани от тишина

Все едно не съществуваш. Няма те. Толкова си маловажен, че другият дори не те забелязва. Все едно си […]