Blog

Смазани от тишина

Все едно не съществуваш. Няма те. Толкова си маловажен, че другият дори не те забелязва. Все едно си […]

Господарка на злото

“Страхът е точно противоположен на любовта. Помнете, омразата не е противоположното на любовта, както мислят хората. …Истинската противоположност […]