Blog

Не знам какво искам

“Какво ти се прави?” “Не знам.” “Какво искаш?” “Нямам представа.” Сигурно познавате хора, които отговарят така. Как е възможно […]

Господарка на злото

“Страхът е точно противоположен на любовта. Помнете, омразата не е противоположното на любовта, както мислят хората. …Истинската противоположност […]

Дете на любовта

Водена медитация за собствената ценност Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Наблюдавай дишането си, докато усетиш, […]