Blog

Не знам какво искам

“Какво ти се прави?” “Не знам.” “Какво искаш?” “Нямам представа.” Сигурно познавате хора, които отговарят така. Как е възможно […]